Promovăm o abordare pozitivă în rezolvarea conflictelor de muncă prin tehnici formale și informale astfel încât să determinăm o rezolvare rapidă și în cele mai bune condiții a problemelor care pot apărea în cadrul locului de muncă.

Conflictul de muncă este o parte absolut obișnuită în cadrul oricărei companii, indiferent de dimensiuni. Înțelegem mecanismele conflictului, știm că acesta se declanșează în momentul unei opoziții puternice între obiectivele companiei și obiectivele angajaților sau când această opoziție se manifestă la nivelul stilurilor de lucru. Declanșarea unui conflict nu trebuie privită ca o tragedie deoarece, printr-o gestiune eficientă, conflictul se poate transforma dintr-o forță cu potențial distructiv, într-o oportunitate pentru stimularea creativității și a productivității echipei.

Odată ce identificăm „simptomele” unui conflict, intervenim cu tehnicile de mediere pentru a evita escaladarea acestuia. În cazul în care este nevoie vom implementa etapele formale pentru rezolvarea în cele mai bune conditii a conflictului atât intern, iar dacă problema devine de competența unui for extern responsabil cu reglementarea legislația muncii, atunci vom oferi asistența completă pentru parcurgerea pașilor legali în vederea rezolvării eficiente a conflictului.

Ne ocupăm de toate demersurile legale și de negociere cu toate părțile implicate pentru stabilirea termenilor clari ai contractelor colective de muncă. Negociem cu sindicatele sau cu reprezentanții desemnați ai angajaților și analizăm oferta conducerii. În funcție de situație, intermediem comunicarea între cele două părți, astfel încât cererile angajaților și oferta angajatorului să se întâlnească într-un punct comun. Echilibrul este cheie succesului negocierii între cele două părți pentru încheierea unui contract colectiv de muncă în care se unesc interesele și disponibilitatea financiară a angajatorului cu disponibilitatea la muncă a angajaților în concordanță cu salariile.

Ne asumăm găsirea echilibrului dintre cele două părți în vederea încheierii unui contract imparțial care să nu lezeze interesele uneia dintre părți în favoarea celeilalte si deasemenea ne ocupam si de procedura de inregistrare a Contractelor Colective de Munca sau a Anexelor acestora la autoritatile relevante..